Analytiker tror børstaper vil få mer juling

Investtech anbefaler salg av aksjer i Flex LNG.- Flex ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er avtagende. Trenden har en årlig falltakt på 34 prosent, skriver Investtech. Kursen har nå brutt støtten ved 94 kroner. Ifølge analytikeren åpner det for videre nedgang innenfor trenden. - RSI under 30 indikerer at det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt negativt. Dette er et tegn på økende pessimisme hos investorene og videre kursnedgang, skriver Investtech. Aksjen er positiv på innsidehandler, men vurderes likevel som en salgskandidat.I skrivende stund omsettes aksjen for 90,60 kroner, ned 2,05 prosent.Det betyr at aksjen er ned 16,11 prosent den siste måneden mens den har falt 26,64 prosent hittil i år.


Les også