Andreassen: Ikke ta så mye risiko at du risikerer hus og hjem

- Vi sparebankfolk er ganske så optimistiske på vår egen fremtid, men så har heller aldri lam hørt om fårikål, sier sjeføkonomen. 

- Verdensøkonomien preges i dag av at den økonomiske veksten svekkes - både av strukturelle og av sykliske grunner. Sentralbankene moter disse utviklingstrekk ved å love mer ekspansiv pengepolitikk, men enn så lenge uten å klare å holde langsiktig inflasjonsforventninger oppe. Renteutviklingen i Europa er historisk, med kraftig negative renter på sikre papirer.Det sier sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen, i et intervju med Hegnar.no. 12.000 mrd dollar i obligasjoner har ifølge Bloomberg nå negativ rente. 25.000 mrd dollar har negativ realrente. Aksjemarkedene holdes ifølge Andreassen oppe av ekspansiv pengepolitikk og økende sparebehov i Europas aldrende befolkninger.- Veksten i verdensøkonomien er nå helt avhengig av USA og Kina. Japan og Europa vil heller ikke i fremtiden makte å gi verdensøkonomien noen annen glede enn negative renter, mener han. Kan gi panikkartede salg - I USA avhenger alt av langsiktig forventninger til inflasjon, som igjen påvirkes av vekstanslagene. Ved årsskiftet gikk den amerikanske sentralbanken vekk fra å fokusere på sitt duale mandat (vekst & inflasjon), til å drive risikostyring. Når det gjelder risiko er FED åpenbart mer bekymret for et snarlig anfall av angstfylt pessimisme hos amerikanerne , enn de er bekymret for gjeldsutviklingen.- Et skifte tilbake til fokus på inflasjon, for eksempel etter noen måneder med høye inflasjonstall, kan gi investorer tro på at rentene skal opp igjen, ikke videre ned slik markedene priser inn i dag. Et slikt skifte av forventninger til renta kan gi panikkartede salg i aksjemarkedene globalt, sier Andreassen. - Oslo Børs og flere børser har en lang opptur bak seg, hvordan vil du oppsummere første halvår? - Oslo Børs har hatt glede av god økonomisk vekst i Norge, lave renter ute og sterke oljepriser. Renteøkningen fra Norges Bank har enn så lenge vært til større glede for Oslo Børs, via bankenes inntjening, enn sorg av dets skadevirkninger for gjeldsatte bedrifter. Sjømatnæringen peker seg som en like viktig sektor for Norge som Silicon-Valley er for USA, sier han. Et siste poeng: kronekursen har vært uventet behagelig svak for norske bedrifter som er konkurranseutsatte mot utlandet, sier sjeføkonomen. - Hvilke sektorer, eller type aksjer har du mer tro på?- Alt jeg har skrevet over er noenlunde i tråd med konsensus, og dermed priset inn i markedene. Vi sparebankfolk er ganske så optimistiske på vår egen fremtid, men så har heller aldri lam hørt om fårikål. Det viktigste fremover er å holde seg veldiversifisert. Oslo Børs gir investorer mange sektorer å fordele sparepengene sine på, men er litt lett på teknologi. Gitt faren for styrking av krona bør man også ha noe midler ute. - Husk Andreassens gyldne regel: Ikke ta så mye risiko at du risikerer hus og hjem. ‘You only have to get rich once’!, sier han til Hegnar.no. Mister nattesøvnen De amerikanske børsene snudde før helgen brått ned etter at Donald Trump skrev på Twitter at han ville innføre ytterligere 10 prosent toll på kinesisk import til USA fra 1. september. Dette førte til både de asiatiske markedene og Oslo Børs opplevde en markant tilbakegang. USA trapper dermed opp handelskrigen etter våpenhvilen som ble inngått mellom de to landene i juni, og skaper frykt om en vedvarende handelskrig, som igjen vil ramme den globale økonomiske veksten.- Handelskrigen, eller rivaliseringen mellom USA og Kina, er bare en del av et mye større kompleks. I Kina kan så mye gå galt. Det er tankekors at verdensøkonomien er så avhengig av den økonomiske helse til et land med et Lenininspirert diktatur, som legger seg ut med handelskrig med USA, som fører en aggressiv utenrikspolitikk mot sine naboland, og som undertrykker innenlandske minoriteter, samt fører en aggressiv politikk mot befolkningene i Hong Kong og Taiwan.- Det jeg mister nattesøvnen av er faren for at det kinesiske kommunistparti kollapser. ‘Regime change’. Det er også frykten for et slikt scenario som styrer mye av tenkingen til de kinesiske lederne. I 2021 tangerer kineserne, Sovjetunionens verdensrekord for lengst levende kommuniststyre. Intet varer evig, sier han.