Aqua Bio Technology har mottatt vedtak fra Finanstilsynet

Aqua Bio Technology (ABT) mottok tirsdag et vedtak fra Finanstilsynet vedrørende selskapets prospekt datert 13. februar 2019, opplyses det i en børsmelding.I prospektet fremgikk det ifølge meldingen at revisors uttalelse om årsregnskapet for 2017, avgitt av selskapets tidligere revisor, EY, hadde blitt avgitt uten forbehold. Revisors uttalelse for 2017 inneholder likevel et forbehold vedrørende nedskrivning av verdien av varelageret i selskapets datterselskap Kilda Biolink, og videre verdien av aksjene i Kilda Biolink og fordringer mot Kilda Biolink.«Prospektet inneholdt således uriktig informasjon vedrørende revisors uttalelse. Den uriktige informasjonen ble uheldigvis inntatt i prospektet grunnet en feil i utarbeidelsen av prospektet, og ikke grunnet noen forsettlig handling fra selskapet. Årsregnskapet og revisors uttalelse for 2017 var inntatt i prospektet gjennom henvisning, og korrekt informasjon var tilgjengelig i de dokumentene», heter det i meldingen fra ABT.Finanstilsynet har nå ilagt selskapet et overtredelsesgebyr på 300.000 kroner.«Selskapet er uenig i den faktiske bakgrunnen for forbeholdet i revisjonsuttalelsen, da vi mener at det ikke er grunnlag for de nedskrivninger som ble etterspurt av EY. Selskapet vil også fremheve at nåværende revisor mener det ikke er grunnlag for slike nedskrivninger som etterspurt av EY», skriver ABT, som på nåværende tidspunkt forventer å klage på vedtaket.Les hele meldingen her.