Arctic Securities mener fremtiden er lys for TGS

I juli kunne seismikkselskapet TGS presentere tall for andre kvartal som generelt var noe dårligere enn ventet.Driftsresultat (segment) ble 43 millioner dollar, mot 54 millioner dollar i fjor og ventet 60 millioner dollar.Tirsdag er Arctic Securities ute med en ny oppdatering på seismikkselskapet som både har en tilfredsstillende balanse og lav operasjonell giring relativt til seismikkspillerne for øvrig.Arctic sier blant annet at om man justerer for 20 millioner dollar i transfer fees, så tilsvarer omsetningen på 166 millioner dollar, med late sales på 134 millioner dollar, en oppgang på 16 prosent år-over-år. TGS forventer at sluttføringen av Spectrum-oppkjøpet vil skje i slutten av august. Arctic mener den konsoliderte enheten fremstår billig.«I 2020 estimerer vi en samlet omsetning på 1.044 millioner dollar, noe som impliserer 18 prosent vekst som er støttet av stigende priser og volum, i tillegg til en 10 prosent økning i multi-client investeringene (490 millioner dollar). Dette skulle gi en inntjening per aksje på 2,9 dollar, eller 26 kroner, noe som impliserer en P/E på 8,0x. Det er 40 prosent lavere enn gjennomsnittet de siste fire årene», skriver meglerhuset.«Vi opprettholder kjøps-anbefalingen med et DCF-basert kursmål på 310 kroner», oppsummerer Arctic.Arctic-estimatene ligger henholdsvis 26 og 32 prosent over konsensus på 2019- og 2020-omsetningen. Hva gjelder driftsresultat ligger meglerforetaket 43 og 50 prosent over konsensus for henholdsvis inneværende og neste år.TGS-aksjen klatrer 2,32 prosent til 211,9 kroner på Oslo Børs tirdag. For året er aksjen opp 4,67 prosent inklusive utbytte.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også