Bank of America: 30 prosent sannsynlighet for resesjon neste år

Bank of America tror det kan være 30 prosent sannsynlighet for en global resesjon innen ett år.

Urolighetene preger de globale markedene og risikoen for en resesjon har ikke vært større enn på lenge, mener Bank of America.Handelskrigen, opptøyene i Hong Kong, mulig resesjon i Tyskland og Eurosonen, Brexit, Italia, børs- og valutakrasj i Argentina, spenningen i Iran og den konstante uroen omkring Nord-Korea er alle tema som kan ta nattesøvnen fra investorene.Økonomene i Bank of America beregner nå sannsynligheten for en global resesjon i løpet av det neste året til om lag 30 prosent."Vår offisielle modell gir en sannsynlighet for en resesjon over de neste 12 månedene på om lag 20 prosent, men vår subjektive innvending, basert på svake data og andre hendelser, får oss til å tro at det er nærme 1/3 sjanse, skrev Michelle Meyer, sjef for amerikansk økonomi hos Bank of America, til kundene, ifølge CNBC.Tre av fem økonomiske indikatorer som brukes som et konjunkturbarometer hos Bank of America - bilsalget, industriproduksjonen og totale arbeidstimer - er på sammenlignbare nivåer med tidligere perioder rett før resesjon.