Bedring for Sveaas-rederi

Viking Supply Ship øker inntektene.

Viking Supply Ships, hvor Christen Sveaas er storaksjonær gjennom selskapet Kistefos, er onsdag ute med kvartalstall. Supplyrederiet melder om et resultat etter skatt på minus 19 millioner svenske kroner i årets andre kvartal, sammenlignet med minus 268 millioner svenske kroner i samme kvartal i fjor. Ebitda økte fra minus 21 til pluss 6 millioner svenske kroner. Inntektene beløp seg til 111 millioner svenske kroner, opp fra 92 millioner svenske kroner i andre kvartal i fjor. Selskapet skriver i rapporten at i løpet av andre kvartal har aktiviteten i nordsjøen økt. Rederiet skriver samtidig at det tror markedsforholdene vil forbli utfordrende.Viking Supply skapte overskrifter i fjor sommer da det solgte tre ankerhåndteringsfartøyer med isbryter-egenskaper til Canada. Gevinsten ble oppgitt til 274 millioner dollar, eller rundt 2,4 milliarder norske kroner. Salget førte til at aksjen steg rundt 500 prosent på børsen.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker