Bislett Kebab-gründere har etablert seg som eiendomsbaroner

Aziz-brødrene kan le hele veien til banken.

Siden Tariq og Nasir Aziz åpnet den første Bislett Kebab på Pilestredet i 1995 har utviklingen for fast food-kjeden vært fantastisk.I 2018 kunne Aziz Invest AS glise etter å ha tjent 27,7 millioner kroner før skatt, en økning på over 17 prosent fra 2017.På driften tjente Aziz-brødrene 29,8 millioner kroner, mot 26,2 millioner kroner året før.De ti utsalgsstedene i Oslo omsatte for nær 126 millioner kroner, opp 19 prosent fra i fjor.Det siste året har Bislett Kebab åpnet to nye utsalgssteder på henholdsvis Lillestrøm og Lørenskog.Konsernet sysselsetter 68 årsverk, en økning på 18 fra året før.Aziz-brødrene har hele tiden pløyd overskuddet tilbake i konsernet for å fore veksthistorien med ny kapital. Nå unner de fem Aziz-brødrene, som eier 20 prosent av Aziz Invest AS hver, seg et pent utbytte på tilsvarende 900.000 kroner. Eiendomsporteføljen For Aziz-brødrene begynner også å bli signifikante aktører innen eiendom. Aziz-konsernet eier flere prominente eiendommer i Oslo-regionen. Selskapet har hele 13 eiendomsrelaterte datterselskap og står bokført med en eiendomsportefølje på om lag 105 millioner kroner.I 2017 verdivurderte Anders Langting hos Privatmegleren eiendomsporteføljen til opp mot 300 millioner kroner på oppdrag fra DN.Det er derfor nærliggende å anta at eiendomsverdiene i konsernet per sommeren 2019 utgjør godt over 2017-verdiene.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker