Borgestad-datter med kontrakt

Kontraktssummen er på cirka 100 millioner kroner.

Selskaper i Borgestads underkonsern, Höganäs Borgestad, har ifølge en melding inngått kontrakt for leveranse av ildfaste produkter og tjenester til fire CFB-kjeler til produksjon av elektrisitet i Sørøst Asia med en finansielt robust kontraktsmotpart. Leveransen omfatter både egne produkter og installasjonstjenester. Kontraktssummen er på cirka 100 millioner kroner, og kontrakten forventes i kontraktsperioden å innebære en betydelig økning av Borgestad-konsernets omsetning i det asiatiske markedet sammenlignet med dagens omsetningen.CFB-kjelene skal leveres i perioden 2020 til 2022.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også