Britiske nøkkeltall overrasker

Produsentprisene i Storbritannia var opp 0,3 prosent på månedsbasis i juli.Det skriver TDN Finans.På forhånd var det ventet at produsentprisene skulle stige 0,1 prosent på månedsbasis, ifølge Reuters-konsensus.Konsumprisindeksen i Storbritannia var uendret på månedsbasis i juli. På årsbasis steg prisene 2,1 prosent.På forhånd var det ventet at prisene skulle ned 0,1 prosent på månedsbasis og stige 1,9 prosent på årsbasis, ifølge Reuters-konsensus.Kjerneinflasjonen var opp 1,9 prosent i juli, mot en ventet oppgang på 1,8 prosent.