Dette kan bety renteheving i september

Sjeføkonomen i Danske Bank øyner renteheving kommende måned.

Nøkkeltallene styrker seg igjen, og peker mot september-økning, mener sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank. Han viser til at detaljhandelen steg 0,8 prosent over måneden i juli, reverserte fallet i juni og gjør at den underliggende trenden fortsatt er opp, drevet av solide fundamenter.Les også: Detaljhandelen overbeviser Arbeidsledigheten, sesongjustert, falt til 2,2 prosent i august, det vil si nøyaktig på linje med Norges Banks anslag fra PPR i juni. - Det betyr at arbeidsmarkedet har utviklet seg nøyaktig som ventet, og er sammen med BNP-tallene som kom i går, en klar indikasjon på at veksten ikke stoppes av global svekkelse, kommenterer Jullum.Antall bruttoledige falt dessuten med 1100 personer over måneden i august, og reverserte dermed den lille stigningen i trenden vi har sett i det siste, og som har bekymret økonomene i Danske Bank.- Oppgangen i juli ser dermed ut som støy, noe som ble bekreftet av sysselsettingstallene fra BNP i går, de steg 0,4 prosent kvartalsvis, som er godt over trend og klart trekker i retning av et strammere arbeidsmarked, avslutter sjeføkonomen.