Dette mener markedet etter gårsdagens rentekutt

Federal Reserve valgte å kutte den amerikanske styringsrenten med 25 basispunkter til 2,00-2,25 prosent.Usikkerhet rundt handelskrigen, svakere internasjonale data og lavere inflasjon gjorde at banken tar en "mid-cycle adjustment" på renta.- En ny syklus med rentekutt er ikke det vi ser for oss. Det er ikke vårt perspektiv, sa sentralbanksjefen. Han kan dermed ha antydet at nye rentekutt i høst ikke er risset i stein. Markedet tolket dette "hawkish".Hva gjelder sentralbankens balanse, ble det besluttet at reduksjonen vil ende 1. august. Tidligere har Fed kommunisert at balansereduksjonen skal ta slutt 1. oktober.I etterkant av møtet steg særlig de lange rentene. Kuttet på 25 basispunkter var allikevel ikke nok til få bukt med den inverterte rentekurven.Tremånedersrenten yielder nå 2,077 prosent, opp 0,8 basispunkter for dagen.10-åringen har en rente på 2,044 prosent, opp 2,9 basispunkter.Inverteringen utgjør dermed 3,3 basispunkter.Fortsatt forventning om kutt i septemberIfølge Bloomberg har ikke sannsynligheten for et nytt kutt i september endret seg nevneverdig. Den implisitte prisingen i obligasjonsmarkedet, både før og etter gårsdagens sentralbankmøte, tilsier 62 prosent sannsynlighet for en styringsrente på 1,75-2,00 prosent i USA etter september-møtet.Men sannsynligheten for at Fed velger å holde styringsrenten uendret etter september-møtet har økt. Før offentliggjøringen onsdag tilsa den implisitte prisingen i obligasjonsmarkedet 25,6 prosent sjanse for at styringsrenten vil være på 2,00-2,25 prosent-nivået etter september-møtet. Nå har denne sannsynligheten økt til 37,8 prosent.Forwardrenten ett år frem i tid økte fra 1,47 prosent før offentliggjøringen til 1,57 prosent etter.DNB Markets tror renten holdes uendret i september, men meglerforetaket forventer et nytt kutt på oktober-møtet.