Dette skjer i dag

I dag finner vi følgende hendelser på finanskalenderen:

  • BerGenBio: Kvartalstall
  • Japan: Handelsbalanse for juli
  • EMU: Driftsbalanse for juni
  • EMU: Endelig KPI for juli


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også