DNB Markets om verdensøkonomien: Nordavind fra alle kanter

Torsdag offentliggjorde DNB Markets en ny rapport for økonomiske utsikter. Meglerforetaket tror på fortsatt uro i verdensøkonomien, men de er ikke videre bekymret for Norge.

I en omfattende rapport torsdag om økonomiske utsikter mener DNB Markets at verdensøkonomien er utsatt for nordavind fra alle kanter. «Nyheter om en eskalerende handelskrig og svekket global vekst har ført til turbulente markeder i år. De store sentralbankene er i ferd med å gjøre retrett, etter et fjorår preget av faktisk og forsøksvis normalisering av pengepolitikken. Handelsbarrierer og usikkerhet ligger an til å tårne seg videre opp i tiden som kommer. Det vil legge en ytterligere demper på global vekst, og skyve lange renter videre ned fra svært lave nivåer. Relativt solide husholdninger, i kombinasjon med stimulerende penge- og finanspolitikk, vil trolig hindre at det blir resesjon i de største økonomiene,» skriver DNB Markets innledningsvis i rapporten.Meglerforetaket skriver at nøkkeltallene for verdens bedrifter er det svakeste på over seks år. For første gang siden høsten 2012 er den globale industri-PMIen, som fanger opp siste måneds utvikling i blant annet produksjon, ordre og sysselsetting, under 50. Det er et varsel om at aktiviteten faller, skriver DNB Markets.Opptrapping av handelskrigen i venteSelv om noe av den svake industriproduksjonen kan sees i sammenheng med bilprodusentenes omstillingsfase, mener DNB Markets at brorparten av nedturen må imidlertid sees i sammenheng med USAs handelskrig mot Kina og trusler om straffetoll også mot andre land.«Ingen kan si noe sikkert om hvor stort omfanget av konflikten etter hvert blir, og hvor store konsekvensene for økonomien blir. Denne usikkerheten fører til at mange bedrifter avlyser eller utsetter planlagte investeringer. Det medfører lavere økonomisk vekst, ettersom etterspørselen etter maskiner og utstyr og andre investeringsvarer avtar. I neste omgang gir den svakere veksten opphav til forsterket pessimisme og usikkerhet, og slik kan en negativ spiral være i gang», skriver meglerarmen i Norges største bank.Med begrenset ammunisjon på lager i pengepolitikken, vil finanspolitikken bli en større del av politikkmiksen i de dårlige tidene som kommer.«For USA og mange europeiske økonomier med svært høy statsgjeld, handler det om å tørre, eller få tillatelse til, å øke underskuddene ytterligere Her kan politikerne hente støtte fra stadig flere toneangivende økonomer som tar til orde for ikke å være bekymret for høy statsgjeld, ettersom det er utsikter til at rentene vil forbli lave i lang tid. Vi tror finanspolitikken vil ende opp med å bli mer ekspansiv i årene som kommer enn det som ligger inne i nåværende planer, både i USA og i Europa», skriver DNB i rapporten.Norsk økonomi vil tåle motvinden godt«For norsk økonomi har ikke 2019 vært et problematisk år. Tvert i mot: Både økonomisk vekst og kapasitetsutnyttelse er høyere enn normalt, og arbeidsledigheten er lav. Det er først og fremst på grunn av en boom i oljesektoren. Høy vekst i investeringsaktiviteten på norsk sokkel gir positive impulser til store deler av norsk næringsliv», åpner DNB Markets i innledningen om norsk økonomi.DNB mener at lønnsveksten i Norge vil nå en topp på 3,3 prosent i år. Det tror meglerhuset, sammen med grei vekst og inflasjon nær Norges Banks mål, vil føre til at rentekutt unngås.«Styringsrenta er tross alt allerede på et lavt nivå, og vil fortsette å bidra til å stimulere økonomien, blant annet forbruksveksten. En vedvarende svak krone vil støtte opp om inflasjonen og bedre konkurranseevnen til norsk næringsliv. Finanspolitikken vil også bidra med stimulanser. I sum tror vi veksten i norsk økonomi vil bremse neste år, og videre ned til litt under normalen (som vi anslår til 1¾ prosent) i årene etter. Arbeidsledigheten vil trolig holde seg lav en stund til, for så å øke forsiktig deretter», skriver DNB Markets.DNB Markets anslag for global vekst i ulike områder og regioner.DNB Markets anslag for konsumpriser i forskjellige regioner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også