DNB Markets tror USA dropper intervensjon

Strateg mener dollaren liksågodt kan styrke seg.

I dagens morgenrapport fokuserer DNB Markets på amerikanernes anklage av Kina som valutakursmanipulator, som ikke får støtte hos IMF.Det var tidlig i forrige uke at amerikanske myndigheter anklaget Kina for å manipulere kursen på kinesiske yuan, for å oppnå et konkurransefortrinn i forhold til amerikanske bedrifter.Anklagen kom etter at den kinesiske sentralbanken lot yuanen svekke seg i kjølvannet av USAs siste tolløkning på kinesisk import. Kina har avvist anklagen.- Det amerikanske lovverket innebærer at neste skritt vil være, i samarbeid med IMF, å gå i forhandlinger med Kina. Men det er lite støtte å hente fra IMF. Fredag i forrige uke publiserte IMF rapporten fra det årlige tilsynet med Kina (den såkalte Artikkel IV-konsultasjonen). IMF konkluderer i rapporten med at nivået på yuanen er i tråd med de fundamentale forholdene i kinesisk økonomi, skriver valutastrateg Magne Østnor.- Og, ironisk nok sett i lys av amerikanernes siste skritt, anbefaler IMF dessuten at man tillater valutakursen å virke som støtdemper mot konsekvensene av handelskrigen, legger han til.Tror USA avstårStrategen tror amerikanerne avstår fra valutaintervensjoner.- Forrige ukes navnelapp på kineserne er lite annet enn symbolsk. USA har allerede forhandlet med Kina i månedsvis uten å komme til enighet. Dessuten vil amerikanerne trolig hente lite støtte for sitt syn hos andre handelspartnere. Likevel, det understreker amerikanske myndigheters vilje til å benytte alle virkemidlene som står til disposisjon, uansett hvor utradisjonelle de måtte være, skriver Østnor.- Vi tror likevel de vil avstå fra valutaintervensjoner, all den tid det er høyst usikkert hva resultatet vil være. Det er nemlig ikke vanskelig å se for seg at et forsøk på å svekke dollaren godt kan bidra til å svekke risikosentimentet, slik at etterspørselen etter dollar som en trygg havn øker, og resultatet blir en sterkere dollar, fortsetter strategen.