En rekke tall og indikatorer sender oljeprisen ned

Oljeprisen faller onsdag kveld etter at resesjonsfrykt, nøkkeltall og oljelagrene gir oljeinvestorene en real ørefik.

Oljeprisen går på en smell etter at resesjonsfrykten har økt, svake økomiske nøkkeltall og lagerbygging i USA.Et fat nordsjøolje omsettes for 58,82 dollar, ned 3,48 prosent.WTI-oljen handles for 54,82 dollar, ned 3,99 prosent.Onsdag inverterte den amerikanske rentekurven når man ser på den konvensjonelle spreaden mellom 10- og 2-åringen. Ved 19.45-tiden norsk tid har spreaden igjen blitt positiv, men en av de mest treffsikre resesjonssignalene har blitt aktivert.10-åring statsobligasjon i USA renter nå 1,592 prosent, ned utrolige 11,2 basispunkter.2-åringen faller 8,9 basispunkter til 1,583 prosent. Spreaden er dermed 0,9 basispunkter.Når markedet frykter resesjon prises det inn rentekutt i obligasjonsmarkedet. Det strømmer likviditet inn i statspapirer, som igjen presser yielden ned. Det er høyst oppsiktsvekkende med et yield-drop på over 11 punkter for 10-åringen på ett døgn. Særlig hensyntatt at nivåene allerede er så lave.Nøkkeltallene lyver ikkeVidere har det rent inn nøkkeltall fra både Kina og Eurosonen som har vært fryktelig svake.Industriproduksjonen i Kina steg 4,8 prosent i juli på årsbasis.Ifølge Reuters-konsensus var det på forhånd ventet en vekst på 5,8 prosent.Man må tilbake til februar 2002 for å finne en svakere veksttakt fra gigantlandet i øst.Detaljomsetningen i Kina steg 7,6 prosent i juli på årsbasis.Ifølge Reuters var det på forhånd ventet at detaljomsetningen ville være opp 8,6 prosent.Med svak industriproduksjon og mindre handlelystne konsumenter er det utvilsomt nedsiderisiko i vekstestimatene for Kina.I Tyskland falt BNP med 0,1 prosent fra første til andre kvartal. Med en uhorvelig svak industriproduksjon samt en rekke andre nøkkeltall som peker på tilbakegang, så er Tyskland for alle praktiske formål i resesjon, og kun et hårstrå fra å nå en teknisk resesjon.BNP i eurosonen var opp 1,1 prosent på årsbasis i andre kvartal 2019. På kvartalsbasis var BNP-veksten 0,2 prosent, ifølge foreløpige tall.Det var ventet en vekst på 1,1 prosent på årsbasis og en oppgang på 0,2 prosent på kvartalsbasis, ifølge Direkt Makro.Den sesongjusterte industriproduksjonen i eurosonen var ned 1,6 prosent på månedsbasis i juli. På årsbasis var industriproduksjonen ned 2,6 prosent.På forhånd var industriproduksjonen ventet å være ned 1,4 prosent på månedsbasis og ned 1,2 prosent på årsbasis, ifølge Reuters-konsensus.Fallende industriproduksjon og svak vekst i Eurosonen gir enda mer vann på mølla for de som forventer, og ønsker, nye kvantitative lettelser fra Draghi & co. Den europeiske økonomien er råtten.LagerbyggingSom om ikke oljeprisen hadde fått nok av dårlige nyheter å stri med, så viste tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy at de amerikanske råoljelagrene økte med 1,6 millioner fat i forrige uke.Det var ventet en nedgang på 2,8 millioner fat.Videre har det blitt kjent at bensinlagrene falt med 1,4 millioner fat mens destillatlagrene falt med 1,9 millioner fat.Her var det ventet at bensinlagrene skulle være uforandret mens destillatlagrene skulle øke med én million fat.