Flere innsidekjøp i Røkke-selskap

Aker ansatte har sikret seg aksjer gjennom Akers kjøpsprogram for ansatte. Deltakere i kjøpet fikk aksjene til 20 prosent rabatt av kurs ved stengetid torsdag 22. august. Dermed fikk deltakerne aksjene til en kjøpspris på 349 kroner per aksje, kursen stengte i 436,40 kroner, opp 0,7 prosent. Betingelsene for kjøpet er at aksjene må eies i minimum tre år før et salg kan finne sted.Viktige innsidere benyttet anledningen- Finansdirektør Svein Oskar Stoknes sikret seg 2.786 aksjer hvor 1.000 av disse ikke tilhørte programmet, disse har en anskaffelseskostnad på 437 kroner. Stoknes sin totale beholdning er på 2.786 aksjer.- Torbjørn Kjus, sjefsøkonom og ansvarlig for "investor relations" har snappet til seg nesten 1.100 aksjer. Dette er også hans totalbeholdning per dags dato. Kjus gikk inn i stillingen i Januar tidligere i år. Gjennom programmet har Aker totalt solgt 9.400 aksjer.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også