Oceanteam og Bourbons charterkontrakt for CSVen «Bourbon Oceanteam 101» har blitt forlenget, opplyses det i en børsmelding.Kontrakten forlenges til midten av november 2019, med opsjon på ytterligere forlengelse til midten av 1. kvartal 2020.Fartøyet vil forbli utplassert utenfor kysten av Angola.Den opprinnelige kontrakten startet i 2016.