Forskningssjef advarer mot to aksjer

I mandagens rapport fra Investtech advarer forskningssjef Geir Linløkken mot å investere i Subsea 7 og Norsk Hydro.- Subsea 7 toppet ut tidlig i april og ga salgssignal fra en hode-og-skuldre-formasjon i midten av mai. Det varslet innledning av en fallende trend. Aksjen har de siste månedene gitt flere nye salgssignaler og fredag ble også den tidligere støtten ved 93-94 kroner brutt. Også volumutviklingen er negativ, med høyere volum på nedgangsdager enn på oppgangsdager, noe som er en indikasjon på at selgerne er aggressive med å komme seg ut. Det er liten støtte før 79 kroner og et videre fall for Subsea 7 indikeres. Vurdering: Salgskandidat, skriver Linløkken.- Norsk Hydro har reagert kraftig tilbake etter kjøpssignalet fra dobbel-bunn-formasjonen for et par uker siden. Kursen ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt og har brutt ned under de tidligere bunnene rundt 30 kroner. Et salgssignal er dermed utløst og en videre svak utvikling for aksjen indikeres. En svakt positiv volumutvikling trekker noe opp, men ikke nok til at aksjen unngår en ren salgsanbefaling. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Linløkken.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også