Fredriksen fortsetter å laste opp

Geveran Trading kjøpt 370.000 aksjer i Axactor til kurs 16,9147 kroner, går det frem av en børsmelding.John Fredriksens investeringsselskap la dermed rundt 6,3 millioner kroner på bordet for aksjene.Etter dette er Geveran oppe i 41.595.233 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 26,77 prosent.Geveran eier også 13 millioner warrants som kan byttes i 13 millioner aksjer i Axactor til tegningskurs 32,50 kroner frem til 24. oktober 2019.Blir alle disse utøvet, vil Geveran eie 54.595.233 aksjer i Axactor, tilsvarende 35,13 prosent eierandel.Geveran Trading styrker dermed igjen sin posisjon som største aksjonær i selskapet.