Fredriksen laster opp med aksjer på årets verste børsdag

Geveran Trading Company, et selskap kontrollert av John Fredriksen, har i dag kjøpt 810.000 aksjer i Axactor.Ifølge en børsmelding skjedde det til en kurs på 16,9658 kroner aksjen, hvilket betyr at han la 13,74 millioner kroner på bordet.Etter denne transaksjonen vil Geveran eie 42.775.233 aksjer i Axactor, noe som utgjør en eierandel på 27,53 prosent.Geveran har også 13 millioner tegningsretter i Axactor.Dersom Gevaran benytter seg av alle tegningsrettene vil eierandelen komme opp i 35,89 prosent.Les også: Årets verste dag på Oslo Børs