Frontline kjøper ti skip

Frontline har inngått avtale med Trafigura-datter Trafigura Maritime Logistics (TML) om kjøp av ti suezmax-tankere bygget i Korea i 2019, går det frem av en børsmelding.Oppkjøpet skjer gjennom kjøpet av et TML special purpose-selskap som eier skipene.Som en del av avtalen har Frontline opsjoner på å kjøpe ytterligere fire skip gjennom et annet TML special purpose-selskap.Alle skipene er utstyrt med rensesystemer for avgasser.Oppgjøret vil skje i form av 16.035.856 Frontline-aksjer til avtalt kurs 8,00 dollar som utstedes ved signering, og i tillegg et kontantbeløp på 538-547 millioner dollar som kommer til utbetaling når oppkjøpet fullføres.Trafigura vil eie 8,48 prosent av Frontline etter transaksjonen.Oppkjøpet vil fullføres så fort som mulig, tidligst 15. november 2019 og senest 15. mars 2020.Les mer her.