Fryktelige nøkkeltall fra Eurosonen - igjen

BNP i eurosonen var opp 1,1 prosent på årsbasis i andre kvartal 2019. På kvartalsbasis var BNP-veksten 0,2 prosent, ifølge foreløpige tall.Det var ventet en vekst på 1,1 prosent på årsbasis og en oppgang på 0,2 prosent på kvartalsbasis, ifølge Direkt Makro.Den sesongjusterte industriproduksjonen i eurosonen var ned 1,6 prosent på månedsbasis i juli. På årsbasis var industriproduksjonen ned 2,6 prosent, skriver TDN Direkt.På forhånd var industriproduksjonen ventet å være ned 1,4 prosent på månedsbasis og ned 1,2 prosent på årsbasis, ifølge Reuters-konsensus.