Frykten øker blant investorene

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,10 prosent og står i 7.855,49 poeng, mens Dow Jones står i 25.854,63 poeng etter en nedgang på 0,17 prosent.MakroKonsumprisene i USA var opp 0,3 prosent i juli, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var prisene opp 1,8 prosent.KPI var ventet å være stige 0,3 prosent på månedsbasis, mens det på årsbasis var ventet en oppgang på 1,7 prosent, ifølge vår makrokalender.Eksklusive mat- og energipriser var KPI opp 0,3 prosent på månedsbasis, og 2,2 prosent på årsbasis. Her var det ventet 0,2 og 2,1 prosent.Uro- Det var kraftig risikoaversjon i markedet i går. Uroen kommer som følge av frykt for at politiske uroligheter skal ramme veksten i verdensøkonomien, uten at det var noen klare triggere for dette i går. Summen av handelskrig, uro i Italia, demonstranter i Hong Kong og utsikter til en populistisk president i Argentina ble bare for mye for markedet, skriver Joachim Bernhardsen  i dagens rapport fra Nordea Markets.Frykten råderCNN presenterer en «frykt- og grådighetsindeks» som sier noe om hva som nå driver markedet. En indeks på 50 er – ikke uventet – midt på treet, mens 0 indikerer ekstrem frykt og 100 indikerer ekstrem grådighet.Tirsdag er indeksen på 23, hvilket indikerer ekstrem frykt. I går sto indeksen i 25 og for en måned siden var indeksen på 64, hvilket indikerer grådighet.  Frykt- og grådighetsindeksen baserer seg på følgende faktorer:

  • Markedsvolatilitet (VIX)
  • Forskjellen i volum på aksjer som stiger og faller
  • Markedsmomentum
  • Etterspørselen etter (søppel)obligasjoner
  • Forholdet mellom aksjenes topp- og bunnoteringer
  • Forholdet mellom kjøps- og salgsopsjoner
  • Forholdet mellom obligasjoner og aksjer