Handelsbanken: En grei dose rock’n’roll i markedene

Det hele ble sparket i gang med kommentarer fra Kina etter de siste tolltruslene fra USA.

«Det ble en grei dose rock’n’roll i markedene i går. Det hele ble sparket i gang med kommentarer fra Kina, om at de siste tolltruslene fra USA markerte et brudd på avtalen mellom Trump og Xi Jinping. Og at de dermed var nødt til å svare med mottiltak».Handelsbanken Capital Markets har fokus på spesielt tre forhold i sin markedskommentar fredag.

  1. Motstridende signaler om utviklingen i handelskrigen mellom USA og Kina; volatile aksjemarkeder
  2. Solid nåsituasjon i amerikansk økonomi, men urolige tider og svakere vekstutsikter;rentekutt i september
  3. Norges Bank er nær rentetoppen; kanskje er vi der allerede?
«Usikkerheten rundt handelskrigen mellom USA og Kina, inkludert utspill som gir til dels motstridene signaler, har ført til stadig mer kuriøse utslag denne ut-gangen. Det at investorene har søkt seg vekk fra risikable aktiva, har blant annet ført til at renten på den amerikanske 30-åringen falt under 2-prosentnivået i går; for første gang i historien. Renten på tiårig stat ligger rett under 1,55 prosent, hvilket innebærer at vi er tilbake til de samme lave nivåene som vi så gjennom sommeren og høsten 2016», heter det i kommentaren.Det at langrentene befinner seg på såpass lave nivåer, er nettopp et uttrykk for at investorene ser for seg at det hele går mot et heller vissent vekstbilde, og i lang tid fremover mener Handelsbanken. USA«Ett av spørsmålene nå er om Fed vil kutte renta med 25 eller 50 basispunkter i september. Vi heller fortsatt mot å tro at det blir et kutt på 25 punkter, for igjen å sikre mot svakere vekstutsikter. En fortsatt robust nåsituasjon i amerikansk økonomi –jamfør gårsdagens tall, taler imot et større kutt».Tall fra USA i går viste at blant annet detaljhandelen i steg 0,7 prosent på årsbasis i juli, mot ventet 0,3 prosent. Produktiviteten utenfor jordbrukssektoren var opp 2,3 prosent, mens Philadelphia Federal Reserve Bank-indeksen var 16,8 poeng i august. Det eneste som skuffet var jobless claims som kom inn på 220.000, mot ventet 213.000.«Videre får vi i dag en oppdatering på stemningen blant amerikanske konsumenter, målt ved Univ.of Michigan. Drivkreftene har vært noe blandet i det siste, med børsfall i lys av den opptrappede handels-konflikten mellom USA og Kina. Jobbveksten har også slakket farten, som indikert av payrolls over de siste 3-4 månedene. Men ikke mer enn at den holder tritt med veksten i befolkningen i arbeidsfør alder, og kanskje vel så det. Nivået på antall nye dagpenge-søkere er også fortsatt lavt, selv om det var litt opp-gang sist uke. Samlet sett venter da konsensus en forholdsvis beskjeden nedgang i konsumenttilliten i august».Norge og renteDet var ikke store spenningen rundt mellommøtet til Norges Bank i går, hvor det som ventet ble annonsert at styringsrenten holdes i ro på 1,25 prosent. Handelsbanken Capital Markets sin prognose er fortsatt at rentetoppen ble nådd på 1,25 prosent, men ser likevel en mulighet for at Norges Bank får klemt på plass én heving til, til 1,50 prosent.«Det var aldri her spenningen lå. Markedet var heller opptatt av hvorvidt Norges Bank ville gi noen hint om en ny renteheving allerede i september. Bakteppet er som kjent gjeldende rentebane (fra juni). som indikerer en høy sannsynlighet for heving i september (rundt 70 prosent), før hevingen er fullt ut indikert ved møtet i desember».«Når det er sagt har Norges Bank fremdeles en intensjon om å øke renten et knepp videre, til 1,50 prosent.Slik det ser ut nå, ligger det an til at Norges Bank inntar en avventende holdning i september, og dermed holder renta i ro. Men rentebanen vil nok fortsette å peke i retning av en ny renteheving; fortrinnsvis i løpet av desember-mars».


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også