Handelskrig og REC-smell for Ulltveit-Moe - tapte 572 mill.

Selskapet til Jens Ulltveit-Moe tapte nærmere 600 millioner på REC i 2018. Samtidig mer enn halverte aksjen seg. 

Selskapet til Jens Ulltveit-Moe fikk seg en nesestyver i 2018 som følge av handelskrig med påfølgende REC-smell.Ferske regnskapstall fra Brønnøysund viser at Ulltveit-Moe fikk et resultat etter skatt i 2018 på minus 572 millioner kroner, mot et overskudd på 154 millioner kroner i 2017. Inntektene ligger stabilt rundt 5 milliarder kroner, mens driftsresultatet endte på 251 millioner kroner. Samlet resultateffekt fra REC Silicon utgjorde et tap på 598 millioner kroner i 2018, mot en positiv effekt på 141 millioner kroner året før, skriver selskapet i årsberetningen.  «Verdifallet i REC Silicon skyldes i hovedsak den pågående handelskrigen mellom USA og Kina, samt at Kina har redusert subsidiene til sol-industrien», heter det. I januar 2018 innførte USA økt toll på import av solcellepanaler inn i USA, som første til at aksjen falt mer enn 50 prosent på Oslo Børs. «For å ikke få en uønsket lageroppbygging og ytterligere press på prisene har REC kjørt med redusert produksjon ved anlegget i Moses Lake siden våren 2016. En ytterligere forverring i markedsforholdene kom 2018, da kinesiske myndigheter reduserte subsidier til solindustrien. Dette førte til en midlertidig stopp til nye solcelle-prosjekter i Kina med påfølgende prispress på polysilisium, både innenfor og utenfor det kinesiske markedet», skriver Umoe. «Det globale solcellemarkedet vokser fortsatt, men REC er i praksis utestengt fra det kinesiske markedet».  I juli i år meldte selskapet at det så seg nødt til å stenge kapasiteten ved prestisjeanlegget Moses Lake midlertidig, hvor 100 ansatte samtidig ble avskjediget. Umoe opplyser at det i 2018 blant annet solgte Fornebu Lumber Company Inc., som ga en gevinst på 293 millioner kroner. Umoe Bioenergy fikk et resultat før skapp på minus 169 millioner kroner, en forbedring fra året før på minus 250 millioner kroner. Umoe Restaurants fikk et resultat før skatt på minus 84 millioner kroner før skatt, mot overskudd på 12 millioner kroner året før. «Det svake resultatet skyldes særlig fortsatte tap i TGI Friday’s hvor det også i 2018 pågikk en omfattende snuoperasjon med kostnadskutt, stenging av ulønnsomme restauranter og effektivisering av drift, samtidig som Umoe Restaurants fortsetter å åpne et høyt antall egne restauranter som også belaster resultatene inntil restaurantene oppnår positiv inntjening», skriver selskapet i regnskapet.