Her er Lerøy-tallene

Lerøy Seafood melder om et resultat etter skatt på 751,31 millioner kroner i 2. kvartal 2019, mot 1.162,72 millioner kroner i samme periode året før.Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 632 millioner kroner.Resultatet før skatt ble 945,98 millioner kroner, sammenlignet med 1.500,55 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 834 millioner kroner.Driftsresultat ble 773,59 millioner kroner, mot 1.473,81 millioner kroner året før. Forventningen var 805 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 5.339,96 millioner kroner, sammenlignet med 5.041,71 millioner kroner i 2. kvartal 2018. Analytikernes forventninger lå her på 4.811 millioner kroner.Ifølge meldingen er det lavere inntjening i Havbruk, drevet av lavere prisoppnåelse og høyere uttakskostnader, er de viktigste årsakene til lavere inntjening i andre kvartal 2019 sammenlignet med samme periode i fjor.«Ekskludert inntjening fra Villfangst, gir dette et driftsresultat per kilo før biomassejustering på NOK 19,0 mot NOK 23,4 i samme periode i fjor», heter det i meldingen.UtsikterSelskapet nedjusterer guidingen for slaktevolum for inneværende år til 183.000 tonn fra tidligere 188.000 tonn. Lerøy ser noe bedre inntjening i andre halvår enn i først.Biomassen var ved utgangen av kvartalet 12 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Videre ventes det at høyere volum vil gi lavere uttakskostnader i andre halvår.Lerøy gjennomfører, og har gjennomført, en langsiktig investeringsplan i større smolt, herunder såkalt postsmolt. Forventningen er at disse investeringene vil gi økt høstet volum og lavere uttakskostnader. De første betydelige effekter forventes å bli realisert i 2020.Her er rapporten og presentasjon.