- Her hjemme er vi langt fra resesjon

Samlet sett har veksten i norsk økonomi vært svært solid i 1 halvår, mener økonomene i DNB Markets.

«Her hjemme er vi langt fra resesjon, i alle fall basert på de siste BNP-tallene, som viste at fastlandsøkonomien steg med 0,7 prosent i 2. kvartal», skriver Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets i morgenrapporten.Fasit var marginalt svakere enn økonomene i DNB Markets hadde ventet, men veksten i 2. kvartal ble justert opp, og samlet sett har veksten i norsk økonomi vært svært solid i 1. halvår, mener de. «Mens investorene har en tendens til å legge godviljen til når det kommer til handelskrigen mellom USA og Kina, er derimot det motsatte tilfellet når det gjelder norsk økonomi og norske kroner», skriver valuta - og renteanalytikeren. Kronen svekket seg med 0,4 prosent i går, og handler nå på 10,06 mot euro. «Når oljeprisen i tillegg steg, samtidig som stemningen i markedet bedret seg, er det tydelig at det skal mye til for at kronen styrker seg om dagen», skriver analytikeren i DNB Markets.Hun venter at kronen skal fortsette å svekke seg ut året, og handle så høyt (svakt) som 10,2 mot euro innen tre måneder.Nordeas spådomNordea Markets ventet at BNP-veksten tok seg opp i 2. kvartal og kom inn på 0,8 prosent i kvartalet, opp fra en nokså mager 0,3 prosent vekst i 1. kvartal.