Hermitage Offshore letter på sløret

Rateavsløring indikerer solid inntjeningsøkning fra 1. til 2. kvartal. Sommermånedene har imidlertid vært mindre hete enn ventet.

Offshorerederiet Hermitage Offshore (tidligere Nordic American Offshore) legger 29. august frem rapporten for andre kvartal, men velger allerede nå å lette litt på sløret når det gjelder dagratene flåten oppnådde i 2. kvartal, samt hittil i 3. kvartal.Rederiets 10 plattform forsyningsskip (PSV), som primært opererte i Nordsjøen, seilte i snitt inn 11.600 dollar, eller rundt 104.000 kroner, pr. dag i 2. kvartal, opplyses det i en oppdatering. 3 PSV-er lå i varmt opplag i totalt 45 dager i perioden, mens 6 opererte på periodekontrakter.Ratene tilsvarer en betydelig oppgang fra 1. kvartal da den effektive dagraten, med en utnyttelsesgrad på 73,1 prosent, var på 6.500 dollar.PeriodekontrakterTidligere i år var ble det fra flere hold spådd en glohet sommer i supply. Det ventede rateoppsvinget lot imidlertid vente på seg, noe som gjenspeiles i tallene fra Hermitage. Så langt i 3. kvartal er den gjennomsnittlige, effektive dagraten på 9.400 dollar, tilsvarende nær 84.000 kroner, for 80 prosent av de tilgjengelige dagene. Det er 19 prosent lavere enn foregående kvartal. På den positive siden har ingen av forsyningsskipene foreløpig vært innom opplagsbøyen.I løpet av juli sikret dessuten rederiet seg periodekontrakter for yttterligere 2 PSV-er med henholdsvis Equinor og I3 Energy, ifølge skipsmeglerhuset Westshore Shipbrokers. Totalt er 6 skip utleid på lengre kontrakter i skrivende stund. De resterende er i spotmarkedet. «Nao Storm» skal bistå Equinor med forsynings- og standbytjenester i en fast periode på 6 måneder. Kontrakten inneholder i tillegg opsjoner som kan forlenge oppdraget med ytterligere 10 måneder.«Nao Fighter» er på sin side hyret inn av I3 Energy til støtte i forbindelse med boringen av inntil 3 brønner, som skal utføres av den halvt nedsenkbare boreriggen «Borgland Dolphin».Westshore Shipbrokers rapporterer at den gjennomsnittlige dagraten for store PSV-er i juni og juli lå på rett nord for 11.000 pund, eller 118.000 kroner, og at den så langt i august er noe lavere. I april og mai lå snittratene til sammenligning på rundt 15.000 pund.Vest-AfrikaI forbindelse med at Scorpio-gruppen tok kontrollen over Nordic American Offshore fra Herbjørn Hansson og familien, overtok rederiet 2 ankerhåndterere (AHTS) og 11 mannskapsbåter, med oppgjør i aksjer. Disse opererer primært i Vest-Afrika, og for AHTS-ene bød 2. kvartal på dagrater som snittet 5.800 dollar siden oppkjøpet datert 10. april. Mannskapsbåtene seilte inn en effektiv dagrate på 1.100 dollar siden overtakelsen 8. april. For AHTS-ene har ratene falt noe tilbake til 5.500 dollar pr. dag hittil i kvartalet, mens for resten av flåten har de økt til 1.200 dollar dagen.Monaco-dealScorpio Offshore eier nå 58 prosent av Hermitage, mens Hansson-kontrollerte Nordic American Tankers sitter igjen med en eierandel på 5 prosent. I tillegg eier Hansson-familien 3,8 prosent privat. Arne Blystads forretningspartner Magnus Roth eier forøvrig 3,5 prosent av aksjene.Herbjørn Hansson uttalte til Hegnar.no før jul at han var godt fornøyd med avtalen med Scorpio.Ifølge Hansson kom avtalen i stand etter diskusjoner mellom ham selv, sønnen Alexander og Scorpio-topp Emanuele Lauro i Monaco der begge de to sistnevnte er bosatt. Lauro er nå styreleder og konsernsjef i Hermitage. Christopher Avella har inntatt rollen som finansdirektør etter Bjørn Giæver.