Hydro og Brasils påtalemyndighet ber domstol løfte embargo

Alunorte, Hydro og Brasils påtalemyndighet, Ministério Público Federal, anmodet i dag den føderale domstolen i Belem om å løfte embargoene ved det nye deponiet for bauksittrester (DRS2), opplyses det i en børsmelding.Aktivitetene i DRS2 ble innstilt 1. mars 2018, etter at domstolen besluttet embargo av deponiet.«Den felles anmodningen har til hensikt å la aluminaraffineriet Alunorte gjenoppta installasjon- og igangsettingsaktivitetene ved DRS2. Anmodningen er fremsatt etter at Alunorte, Hydro, miljømyndighetene i Pará SEMAS og Ministério Público Federal, signerte en avtale om nødvendige tiltak for å gjenoppta aktiviteten ved det nye og moderne deponiet», skriver Hydro i meldingen.Avtalen innebærer blant annet at Alunorte påtar seg å utføre en samfunnsøkonomisk studie om mulige virkninger av DRS2. I tillegg er Alunorte forpliktet til å involvere Ministério Público Federal i potensielle oppdateringer av miljølisenser.Eneste langsiktige løsning- Dette er et viktig steg fremover som følger av vår pågående dialog med myndighetene. DRS2 og pressfilter utgjør den mest bærekraftige teknologien for deponering av bauksittrester som er tilgjengelig i verden, og den eneste langsiktige løsningen for Alunorte, sier konserndirektør for forretningsområdet Bauxite & Alumina, John Thuestad, i en kommentar.Så lenge den føderale domstolens embargoer forhindrer Alunorte i å bruke DRS2, fortsetter Alunorte å bruke det gamle området for deponering av bauksittrester (DRS1) for å opprettholde produksjonen ved raffineriet.Det var tilbake i slutten av mai at den føderale domstolen løftet produksjonsembargoene ved Alunorte, slik at raffineriet kunne øke produksjonen fra 50 prosent og opp mot normalt nivå.«Interne og eksterne undersøkelser, herunder undersøkelser utført av myndighetene, har bekreftet at det ikke var overløp fra Alunortes deponi for bauksittrester eller skadelige utslipp som følge av regnfallet i februar 2018», skriver Hydro.Les hele meldingen her.