Ifo-indeksen faller til sitt laveste nivå på nær sju år

Ifo-indeksen for tilliten i næringslivet i Tyskland er 94,3 i august, mot reviderte 95,8 i forrige måned (95,7), ifølge TDN Direkt.På forhånd ventet økonomene en indeks på 95,1, ifølge Reuters.Man må tilbake til 2012 for å finne Ifo-indeksen på tilsvarende nivåer.Indeksen består av to underindekser som måler henholdsvis virksomhetenes vurdering av den nåværende situasjon og forventninger til fremtiden. Ifo-instituttet spør i denne forbindelse rundt 7.000 tyske bedriftsledere om den nåværende og fremtidige utsikt for produksjon, lageroppbygging, ordre, priser og sysselsetting.Underindeksen for den nåværende situasjonen er 97,3 mot reviderte 99,6 (99,4) forrige måned, og ventet 98,6.Underindeksen for forventninger til fremtiden er 91,3, mot reviderte 92,1 forrige måned (92,2) og ventet 91,5.