Innsider på handletur

Mini Berdal kjøper aksjer for 72.000 kroner i Goodtech.

Styremedlem Mimi Berdal har fredag kjøpt 10.000 aksjer i Goodtech ASA til kurs kr 7,20 gjennom sitt heleide investeringsselskap MKB Invest AS.Berdal la dermed 72.000 kroner på bordet for aksjene.Berdal eier etter dette 10.000 aksjer i Goodtech ASA.Goodtech er et teknologikonsern som arbeider for å fornye og utvikle viktige samfunnsfunksjoner. Selskapet har kjernekompetanse innen automatisering, kraft, industri- og miljøteknikk.Aksjen falt 2,70 prosent til 7,20 kroner på Oslo Børs fredag.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også