Investor: - Jeg venter på en korreksjon

Med 80 prosent av pengene i banken er Jan Christian Opsahl klar for markedskorreksjon og lavere aksjepriser.

(Finansavisen.no): Investor Jan Christian Opsahl har tjent seg styrtrik på aksjer de siste årene gjennom sitt investeringsselskap Dallas Asset Management. Opsahl har fra 2005 til 2018 tjent svimlende 490 millioner kroner gjennom investeringsselskapet.2018 ble imidlertid dårligere sammenlignet med flerparten av de foregående årene. Dallas Asset Management endte med et årsresultat på 6,3 millioner kroner, mot 31,2 millioner i 2017.Opsahls heleide investeringsselskap inntektsførte renteinntekter på 5,2 millioner kroner, mens 3,6 millioner kroner var andre finansinntekter.Tror på børsfall- Det var et mellomår der jeg satt stille og rolig. Jeg trodde det skulle komme en korreksjon, så jeg satt med mye cash og var forsiktig. Det har vært et høyt aktivitetsnivå hele min karriere, med blant annet de bedriftene jeg har bygget opp, så det var på tide med en annen tilnærming, sier Opsahl.Opsahl sier at han fortsatt har en forsiktig investeringstilnærming.- Jeg venter på en korreksjon, som alle andre, for så å gå inn i markedet igjen. Jeg sitter med veldig mye cash. Vi har hatt en lang oppgangsperiode, så jeg tror korreksjonen kommer. Men med så ekstremt lave renter er det ikke noen steder å gjemme seg.Investeringsselskapet hadde en kontantbeholdning på 339,2 millioner kroner ved årsslutt. Dette tilsvarer omlag 80 prosent av kapitalen.Kjøpte aksjer og eiendomOpsahls «mellomår» innebar likevel kjøp av 106.666 aksjer i Avida Holding, 200.000 aksjer i Odfjell Drilling og 298.000 aksjer i Hiddn Solutions. I tillegg ble det solgt 100.000 aksjer i Borr Drilling og 21.000 aksjer i Spiff. Opsahl eide ved årsslutt 1,1 millioner aksjer i Storebrand til en verdi av 67,1 millioner kroner. Porteføljen hadde ved årsslutt en markedsverdi på 93,6 millioner kroner, 7,2 millioner mindre enn ved utgangen av 2017.Opsahls forteller at det ikke er gjort store forandringer i porteføljen hittil i 2019, men at han har solgt aksjer i Storebrand.- Jeg har solgt en betydelig del av Storebrand med god gevinst. Utenom det har det ikke skjedd noe vesentlig i år.Opsahl kjøpte et par eiendommer i fjor, som han nå pusser opp for å selge videre.- Jeg prøver litt på eiendom, som alle andre. Det er en helt meningsløs verdiskapning. Om man bygger opp bedrifter, som jeg har gjort, så blir man drept av formuesskatten. Da er det bare å surre med eiendom, akkurat som alle andre nordmenn.Svak start på 20192019 har vært et svakt år hittil for Opsahls aksjeportefølje. Avida Holding og Borr Drilling er begge ned 22 prosent, mens Hiddn Solutions er ned hele 77 prosent. Odfjell Drilling er derimot opp 23 prosent, mens Storebrand er opp 3 prosent.Opsahl virker ikke særlig fornøyd med Hiddn-investeringen.- Det er en av de få gangene i mitt liv jeg ikke har fått det til. Der må jeg bare ta et tap. Posisjonen er ikke realisert, men en kurs på 17 øre gir ikke noe penger.I dag sitter Opsahl på Hiddn-aksjer med markedsverdi tilsvarende 1,2 millioner kroner.Opsahl er best kjent for tiden som konsernsjef og senere styreleder i Tomra Systems, Tandberg og Tandberg Television. I 2009 ledet han dessuten salget av Tandberg til Cisco sammen med Fredrik Halvorsen, før det hele ble repetert med Acano seks år senere.