IR-direktør handler aksjer

Malene Brondberg i Nordic Nanovector kjøper aksjer i selskapet (korrigert).

IR-direktør Malene Brondberg i Nordic Nanovector har ifølge en melding kjøpt 3.900 aksjer i selskapet til kurs 25,38 kroner.Selskapet meldte først at hun kjøpte 1.722 aksjer, men dette var feil.Hun la dermed 43.704 kroner på bordet for aksjene.Etter transaksjonen eier Brondberg 7.277 aksjer og 40.000 retter på kjøp av aksjer i selskapet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også