Kraftselskap tjente over 700 millioner

- BKK har en solid økonomi, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

Energi- og infrastrukturselskapet BKK melder om et resultat etter skatt på 716 millioner kroner i 2. kvartal 2019, mot 101 millioner kroner i samme periode året før.Salg av aksjerØkningen kan i hovedsak forklares med salg av Fjordkraft-aksjer, der BKK solgte seg ned fra 30,25 til 15,15 prosent av aksjene. Aksjesalget ga en gevinst på 541 millioner kroner for BKK. - BKK har en solid økonomi og er godt rustet til å gjennomføre fusjonene med Sunnfjord Energi og Kvinnherad Energi, som ble vedtatt før sommeren. Vekst og tettere samarbeid på Vestlandet vil slå positivt ut for både kunder, ansatte og eiere, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK, ifølge en melding fra selskapet.Hun peker på at et stort fornybarkonsern vil ha finansielle muskler og muligheter for å skape nye grønne industriarbeidsplasser på Vestlandet.Bedret driftenDriftsresultatet endte på 273 millioner kroner, mot 248 millioner kroner i 2. kvartal 2018.Netto driftsinntekter var i kvartalet 762 millioner kroner, mot 739 millioner kroner. Inntekter fra energisalg utgjør 513 millioner kroner, mot 349 millioner kroner i 2. kvartal i 2018. Områdeprisen var 2 euro/MWh lavere, mens vannkraftproduksjonen var 294 GWh lavere i 2. kvartal 2019 enn i tilsvarende kvartal 2018. Konsernets hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft. I tilknytning til hovedaktivitetene selges også rådgivings- og entreprenørtjenester.Utsiktene fremoverDet pågår ifølge rapporten mange digitale initiativ og pilotprosjekter som forventes skal effektivisere og øke verdiskapingen.«Gjennom BKK Spring skal vi fortsette å investere i oppstarts- og vekstvirksomheter som utvikler disruptive/innovative løsninger innen fornybar energi. BKKs inntjening er i betydelig grad basert på vannkraftproduksjon, og usikkerheten som er knyttet til nedbør, tilsig og kraftpris medfører svingninger i konsernets økonomiske resultat», heter det.Her finner du hele rapporten.