Lakselus gir lønnsboom i laksebransjen

Det var ikke bare SalMars aksjekurs som gikk rett i taket i fjor. 

Lønnsutviklingen i oppdrettsselskapet SalMar har vært formidabel de siste årene. Bare i fjor fikk de ansatte en lønnsøkning på 7 prosent til 628.949 kroner.Men lønnsboomen skyldes ikke en bedring i produktiviteten. Tvert imot.Som følge av biologiske utfordringer har selskapet sett seg nødt til å øke bemanningen, samtidig som lønningene er blitt skrudd opp.Det har medført at lønnkostnadene pr. kilo sløyd fisk har gått opp med 34 prosent til 5,90 kroner, hvilket betyr at produktiviteten har falt 25 prosent, i løpet av de seneste fem årene.Belønningssystem– Vi har et belønningssystem der mange av våre ansatte får en bonus knyttet til prestasjon. Det betyr at deler av den totale lønnspakken varierer fra år til år. I 2018 var det mange i SalMar som oppnådde gode resultater og dermed gode bonusutbetalinger, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik i SalMar.– Jeg synes det er bra at våre ansatte kan ta del i denne verdiskapningen. I tillegg har vi som mange andre flere ansatte og flere støttefunksjoner etter hvert som selskapet vokser, legger han til.Likevel har lønnsomheten gått opp. Dette skyldes en økning i lakseprisen på 54 prosent.– For SalMar er kostnadslederskap en viktig del av strategien, kombinert med det å skape de beste biologiske prestasjonene. Ser vi på de historiske prestasjonene, både biologiske og finansielle, mener vi at vi har lyktes bra med det. Når det er sagt, jobbes det kontinuerlig med en mer effektiv produksjon med en optimal kostnadsstruktur, sier SalMar-sjefen.– Økningen har vært storSjømatanalytiker Stein Alexander Aukner i DNB Markets mener at oppdrettsnæringen ikke har vært god nok på å fokusere på kostnader. Analytikeren har en salgsanbefaling på SalMar-aksjen.– SalMar har, som alle andre oppdrettsselskaper, hatt en stor økning i kostnadene de siste årene.– Dette skyldes i utgangspunktet høyere fôrkostnader og biologiske utfordringer. Heldigvis kan det virke som at kostnadsnivået nå har toppet ut og produksjonskostnadene, nå smått, har begynt å falle igjen, sier han.Aukner påpeker at SalMar har flere godt betalte ansatte som jobber med utvikling av den mye omtalte havmerden Ocean Farm 1. Dette kan potensielt være med på å trekke opp lønnskostnadene, mener han.Gevinster fordufterForsker Audun Iversen i matforskningsinstituttet Nofima har studert kostnadsutviklingen i oppdrettsnæringen siden 2005. Han forteller at produksjonskostnadene for oppdrettsnæringen nær doblet seg i perioden 2005–2017.– Hovedgrunnen til kostnadsøkningen er forhøyede fôrkostnader. Men lønnskostnadene øker også mye, med en dobling på de siste fem årene.– Dermed drukner gevinsten fra økt automatisering og effektivisering i økt bemanning til å bekjempe næringens biologiske utfordringer, påpeker han.– Blant annet bruker oppdrettsselskapene stadig mer tid på lusetelling, røkting av rensefisk og notspyling, legger han til.NRS betaler bestSjømatselskapet som betaler høyest lønninger, er Norway Royal Salmon (NRS). I fjor fikk hver ansatt, i snitt, 741.771 kroner i lønn og annen kompensasjon.Det er 107.051 kroner mer enn neste selskap på listen, Grieg Seafood.«Norway Royal Salmon har svært flinke medarbeidere med høy kompetanse som bidrar til å utvikle og skape den gode veksten vi har i selskaper. Vi har dessuten som mål å være en attraktiv arbeidsgiver med konkurransedyktige betingelser», skriver konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon i en SMS til Finansavisen.Selskapet leverte et resultat før skatt på 869,8 millioner kroner i fjor. Det tilsvarer 4,6 millioner kroner pr. ansatt, hvilket er 53,7 prosent mer enn SalMar.