Legger to milliarder på bordet og kjøper opp selskapet

AF Gruppen har, gjennom Betonmast Holding AS, et selskap som eies 66 prosent av AF Gruppen og 34 prosent av ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast, inngått avtale med styret i BetonmastHæhre AS om kjøp av 100 prosent av aksjene i Betonmast AS.Kjøpet er betinget godkjenning av generalforsamlingen i BetonmastHæhre som er planlagt gjennomført den 16. september.Aksjonærer som representerer 66 prosent av aksjene i BetonmastHæhre har forpliktet seg til å stemme for transaksjonen. Kjøpet er videre betinget en begrenset due diligence og at transaksjonen blir godkjent av konkurransemyndighetene.Som følge at transaksjonen vil BetonmastHæhre endre navn til Hæhre & Isachsen Gruppen.Transaksjonen forventes gjennomført i oktober 2019.Betonmast-konsernet hadde en omsetning på 6,94 milliarder og et driftsresultat på 217 millioner i 2018.Avtalt pris på aksjene er på 2,075 milliarder kroner (140,50 kroner per aksje) i kontanter.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også