Litt svakere fra American Shipping Company

American Shipping Company melder om et resultat etter skatt på 0,7 millioner dollar i 2. kvartal 2019, mot 2,0 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,01 dollar, mot 0,03 dollar ved samme korsvei i 2018.Resultat før skatt endte på 0,4 millioner dollar, sammenlignet med 2,3 millioner dollar.Driftsresultatet ble 12,6 millioner dollar, mot 12,2 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 21,9 millioner dollar, det samme som i 2. kvartal 2018.Styret i American Shipping Company har besluttet et utbytte på 0,08 dollar per aksje.Her er rapporten og presentasjonen.