London-børsen bekrefter kjempeoppkjøp

London Stock Exchange Group (LSEG) har blitt enig med et Blackstone-konsortium og Thomson Reuters om de endelige betingelsene for kjøp av Refinitiv, transaksjonen beløper seg til rundt 27 milliarder dollar. Det fremgår av en melding fra LSEG torsdag morgen.Refinitiv vil etter en transaksjon ha 37 prosent av aksjene i LSEG og under 30 prosent av stemmerettene i LSEG.Den sammenslåtte forretningen ventes gi en vekst på 5-7 prosent årlig i snitt over de første tre årene etter sammenslåingen, og det settes et mål på årlige kostnadssynergier på over 350 millioner pund innen utgangen av år fem etter sammenslåingen.