Maaseide-bank snur minus til pluss

Bjørn Maaseides banksatsing med solid vekst.

Kraft Bank noterer et resultat etter skatt på 0,13 millioner kroner i 2. kvartal 2019, mot minus 2,7 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før.Bankens største aksjonær er Bjørn Maaseides BFBK Finans AS, med 8,9 prosent av utestående aksjer.Solid vekstResultat per aksje for banken som tilbyr refinansiering av lån med pant i bolig og lån uten sikkerhet til personer som på grunn av utfordrende økonomi og/eller betalingsproblemer ikke får refinansiert i ordinær bank, endte på 0,003 kroner, mot minus 0,06 kroner i 2. kvartal i 2018.Kraft Bank åpnet i 4. kvartal 2018 opp for innskudd, som er bankens viktigste kilde til finansiering. Bankens innskuddsvekst var 648 millioner kroner i 2. kvartal. Totale innskudd fra kunder var 1.082 millioner ved kvartalsslutt.Netto renteinntekter var 10,9 millioner kroner i 2. kvartal, mot 0,3 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.Netto utlånsvekst var 166 millioner kroner, mens utlån til kunder var 712 millioner kroner per 30. juni 2019, mot 32 millioner kroner året før.Utsikter«Banken forventer økt vekst og lønnsomhet for tredje og fjerde kvartal 2019», heter det i rapporten.I løpet av 13 måneder med drift har Kraft Bank oppnådd høyere vekst enn forventet.«Banken forventer fortsatt god pågang av kunder. Ny målsetning for utlånsvolum per årsslutt 2019 ble kommunisert ved årsslutt 2018. Målsetning om i overkant av 900 millioner kroner i utlån ved årsslutt opprettholdes», heter det.Banken mottok endelig tillatelse til oppstart av bankvirksomhet fra Finanstilsynet i mai 2018, og utbetalte sine første lån i starten av juni samme året.