Meglerhus om børsvinner: - Kan være en kortsiktig kurstrigger

Nordea Markets er ute med en oppdatering på sol-selskapet Scatec Solar.Meglerforetaket ser stort potensialet i caset og mener utviklingen av solparkene er i rute.«Scatec Solar har over tid demonstrert en imponerende track-record med operasjonell evne til å levere 1GW i årlig ny kapasitet. I forkant av selskapets kapitalmarkedsdag 18. september, mener vi at siste tids utvikling indikerer at 2021-målsetningen om 3.5GW er i rute. Følgende ser vi en potensiell oppside med hensyn til ledelsens langsiktige vekstmålsetninger, som potensielt kan være en kortsiktig kurstrigger for aksjen», heter det i en melding fra Nordea.Nordea øker kapasiteten i sine estimater, noe som også flytter kursmålet for aksjen.«Gitt selskapets positive vekstutsikter, diskonterer vi nå mulig kapasitet på 5.5GW i 2023, som medfører at vi hever kursmålet per aksje til NOK 117 (108) fastholder anbefalingen Kjøp, med implisitt 20 prosent oppside fra fredagens sluttkurs. Vi mener at kombinasjonen av en sterk underliggende etterspørselsvekst etter solkraft globalt, samt økt kapitalflyt til ESG-fond vil understøtte aksjen over lengre sikt. I 1. kvartal 2019 hentet ESG-fond ny kapital på linje med hele kapitaltilførselen i rekordåret 2018, noe som understøtter en videre multippelekspansjon i sektoren», skriver Nordea.Les også: Tom Hauglund deler Nordeas oppfatning hva gjelder kapitalflyt til ESG-fond


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også