Meglerhus spår kraftig kursoppgang for utbyttemaskin

Fredag morgen la Pareto Bank frem sine kvartalstall. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 86,69 millioner kroner i 2. kvartal 2019, mot 93,19 millioner kroner i samme periode i fjor.Netto renteinntekter var 164,36 millioner kroner i kvartalet, mot 139,40 millioner kroner i samme periode i fjor.Som følge av en vellykket emisjon i juni er bankens utbyttepolicy justert, skriver Pareto Bank i børsmeldingen.«Pareto Bank vil heretter ha som intensjon å utbetale minimum 25 prosent av resultat etter skatt i årlig utbytte hvor det nominelle utbyttet skal være stabilt eller økende hvert år», heter det.Her er rapporten og presentasjonen.- Fra finanssektoren har vi i dag fått kvartalstall fra Pareto Bank. Mens netto renteinntekter for kvartalet kom inn på linje med vårt estimat på NOK 164 mill ligger EPS på NOK 1.38 mot estimerte NOK 1.34, skriver DNB Markets i en oppdatering. Før eventuelle justeringer opererer meglerhuset med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 51 kroner.Torsdag sluttet aksjen på 36,20 kroner, hvilket betyr at aksjen må stige 40,88 prosent for å nå et kursmål på 51 kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også