Navnebytte for Ship Finance

Ledelsen i Ship Finance er lei av å forklare at de ikke er en finansieringsinstitusjon, men faktisk en skipseier. Nå får selskapet nytt navn.

John Fredriksen-kontrollerte Ship Finance er et skipseiende selskap, som gjennom årene har bygget opp en flåte på mer enn 80 fartøyer i segmentene tank, tørrbulk, container og offshore.Navnet kan imidlertid tyde på noe annet, og nå har ledelsen, med Ole B. Hjertaker i spissen, sett seg lei av måtte forklare at de ikke bare finansierer skip, men at de faktisk eier dem.Derfor er det foreslått at selskapet skifter navn til «SFL Corporation Ltd.»Det fremgår av innkallingen til selskapets generalforsamling som, i likhet med en rekke andre selskaper i Fredriksen-imperiet, skal avholdes på Bermuda 13. september.Må alltid forklare«Å bruke navnet «Ship Finance» i markedsføringen mot nye, potensielle kunder og investorer krever alltid en forklaring ettersom navnet indikerer at vi er en ren finansieringsinstitusjon, og ikke en skipseier», skriver styret i innkallingen. Av den grunn har ledelsen i stadig større grad brukt tickeren «SFL» som forkortelse i markedsføringen av selskapet.Det påpekes at de fleste datterselskapene allerede har «SFL»-prefikset i deres respektive inkorporerte navn.Styret mener det nye navnet vil være mer generisk og fleksibelt, når selskapet fortsetter å ekspandere. I tillegg vil tickeren på børsen i New York, der selskapet er notert, forbli uendret.Selskapets nettside er allerede endret til www.sflcorp.com.UtbyttemaskinUnder sitt navn, som snart er historie, har Ship Finance utbetalt utbytter til aksjonærene hvert eneste kvartal siden 2004, det vil si i 61 kvartaler på rad.Det samlede utbyttet beløper seg til mer enn 2,1 milliarder dollar, eller nær 19 milliarder kroner. Med torsdagens aksjekurs i New York er utbytteyielden på 11,45 prosent.Ordrereserven var på rundt 3,8 milliarder dollar ved utgangen av første kvartal. Det tilsvarer 34 milliarder kroner. Kvartalsresultatet endte på 33,6 millioner dollar, eller om lag 300 millioner kroner.