- Neppe starten på en nedadgående trend

Boligprisene falt mer enn normalt i juli.

Boligprisene sank med 1,1 prosent nominelt juli, ifølge boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi mandag.Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,7 prosent. Boligprisene er nå 1,6 prosent høyere enn for et år siden.«Fallet i juli kom etter to måneder hvor prisene steg i en takt som kunne hinte om en akselerasjon i boligprisene. Ser en utviklingen over de siste månedene under ett, tyder heller utviklingen på at prisene fortsetter å stige i en meget moderat tak», skriver Halfdan Grangård i morgenrapporten til Handelsbanken Capital Markets.Dette har også vært Handelsbankens hovedscenario lenge, og økonomenes forventning er fortsatt at boligprisveksten i år vil bli litt under veksten i nominelle lønninger.«I juli var årsveksten i boligprisene 1,6 prosent, noe under vår forventning om en lønnsvekst på 3,2-3,3 prosent. Ser en på figuren under som viser tilbuds- og etterspørselsbalansen i boligmarkedet, er det fortsatt utsikter til moderat prisvekst fremover. Riktignok spratt denne indikatoren opp i juli, men den månedlige volatiliteten er høy, slik at en bør glatte nivået noe».Grangård peker samtidig på at aktiviteten i juli er lav i boligmarkedet, noe som kan føre til ekstra volatilitet.«Fallet i juli er neppe starten på en nedadgående trend, og økt prisvekst i månedene før var heller ikke begynnelsen på en kraftig akselerasjon. Forventningen vår om boligprisvekst litt under lønnsveksten, er fortsatt intakt», skriver han i rapporten.