Nøkkeltall kommer inn på årsverste

Foreløpige tall for University of Michigan-indeksen i USA viser at indeksen var 92,1 i august.Dette er det laveste nivået så langt i år.På forhånd var det ventet en indeks på 97,2 ifølge Direkt Makro.Indeksen baserer seg på telefonundersøkelser der en rekke konsumenter svarer på spørsmål om økonomien.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker