Nytt styre i Seabird

Olav Haugland er utnevnt som ny styreleder i Seabird Exploration. Den tidligere styrelederen får fortsette i styret, men bare såvidt.

I henhold til valgkomiteens forslag, tar Olav Haugland over styrelederstolen fra Heidar Engebret, ifølge referatet fra selskapets generalforsamling.Haugland rykker dermed opp fra stillingen som ordinært styremedlem, mens Engebret rykker ned.Ut i fra stemmeoversikten å dømme, var det heller ikke langt ifra at Engebret rykket helt ut. Generalforsamlingen var nemlig svært delt i synet på et gjenvalg. 51,8 prosent av de tellende stemmene gikk i favør forslaget om en ny periode i styret, mens vel 48,1 prosent var i mot, viser referatet. Sidsel Godal og Nicholas Knag Nuun kommer inn som nye styremedlemmer, mens Dag Fredrik Arnesen og Kjetil Nereng trer ut.Seabirds nye styreleder har en lang og omfattende karriere fra shipping- og oljeservicesektoren, hovedsakelig som finansdirekør.Haugland har innehatt lederstillinger i Farstad Shipping, Kistefos, Sinvest og Ocean Installer. For kort tid siden sluttet han som finansdirektør i det norske oljeselskapet Noreco etter å ha vært der i kun tre måneder.