Ocean Yield vurderer obligasjonslån

Børs

Ocean Yield har ifølge en børsmelding gitt mandat til Arctic Securities, DNB Markets, Nordea Bank, Pareto Securities og Skandinaviska Enskilda Banken til å arrangere flere investormøter som begynner 21. august 2019. Dette er for å se på mulighetene for utstedelse av et dollarnominert evigvarende hybridobligasjon med tilbakekjøpsrett.Provenyet vil ifølge Ocean Yield eventuelt brukes til nye investeringer og til generelle selskapsformål. 

ocean yield
Nyheter
Børs