Oceanteam fra minus til pluss

Selskapet er i medvind.

Oceanteam melder om et resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 1,45 millioner dollar i 1. halvår 2019, mot minus 1,45 millioner dollar i samme periode i fjor.Resultatet før skatt gikk fra minus 1,45 til pluss 1,61 millioner dollar.Driftsresultatet ble pluss 2,78 millioner dollar, mot pluss 2,94 millioner dollar i fjor.De samlede driftsinntektene beløp seg til 10,52 millioner dollar, sammenlignet med 12,71 millioner dollar i 1. halvår 2018.Styret skriver i rapporten at den finansielle restruktureringen av konsernet er vellykket gjennomført.Selskapet er i ferd med å omstille seg til en investeringsplattform for offshore-tjenester til vekstmarkeder, spesielt offshore vind.Rapporten her. Les mer her.