Olav Thon Eiendomsselskap henter mer penger

Børs

Olav Thon Eiendomsselskap har ifølge en melding emittert ytterligere 100 millioner svenske kroner i et usikret obligasjonslån.Lånet har to års løpetid.Tidligere denne uken emitterte selskapet 500 millioner svenske kroner i et nytt sikret obligasjonslån, og samlet lånebeløp utgjør dermed 600 millioner svenske kroner.Utbetaling planlegges den 3. september 2019 og vil bli søkt notert på Oslo Børs. 

olav thon eiendomsselskap
Nyheter
Børs