Pareto Securities øyner utbytte og eventyrvekst

To kjøpskandidater som har levert røde tall i over tre år. Meglerhus gjentar kjøp og løfter kursmålene. 

Med 30.000 dollar/dagen (på linje med Dorians rapporterte tall) i sportmarkedet ventes det at Avance og BW LPG vil levere q/q EBITDA-vekst på henholdsvis 800 og 300 prosent.Det skriver Pareto Securities, som trekker frem at begge vil levere positive tall for første gang på mer enn tre år, når selskapene slipper sine tall for andre kvartal.VLGC-markedet tjener nå ifølge Pareto Securities på et marked i likevekt ettersom den amerikanske produksjonen tar av, samtidig som OPEC-kuttene hindrer at det globale markedet fra overtilbud.I sin siste shipping-oppdatering gjentar derfor meglerhuset sine kjøpsanbefalinger på både Avance og BW LPG, samtidig som kursmålene økes. Venter aggressiv modus- Avance vil rapportere positive tall for første gang siden 1. kvartal 2016. Refinansieringen er ferdig, og med den nye administrerende direktøren på plass venter vi selskapet til slutt vil gå over i en mer aggressiv modus. Til USD 30.000/dag genererer selskapet en EBITDA på 100 millioner dollar neste år, noe som innebærer et FCF-utbytte på 14 prosent (dagens mcap er USD 176m). Da selskapet handles med den største NAV-rabatten, og med Q3/Q4-estimater som kommer betydelig opp finner vi dette uberettiget.I andre kvartal venter Pareto at selskapet vil levere en EBITDA på 26 millioner dollar, og påfølgende 51 millioner dollar i tredje kvartal. Meglerhuset gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen og hever i sin siste oppdatering kursmålet fra 29 til 33 kroner.- Vi løfter EBITDA/EPS hele året 2019 til 98 millioner dollar (fra 72m) og 0,4 dollar (fra minus 0,01). Selv om vi tror det er usannsynlig med utbytte i år, vil dette sikkert være et tema av interesse i Q2-rapporten. Nåværende NAV på 32 kroner vil øke til 38,5 kroner ved utgangen av 2019.Utbytte og kjøp Når det gjelder BW LPG har Pareto Securities spesielt fokus på utbytte. I rapporten skriver meglerhuset at 2019 EBITDA-estimatet vil økes fra 249 til 305 millioner dollar, mens EPS løftes tilsvarende fra 0,49 til 0,87 dollar.Kursmålet økes fra 47 til 52 kroner. - Vi venter et betydelig utbytte og tror risikoen på vårt Q4-estimat USD 25.000/dag er på oppsiden, heter det i rapporten.  - Vi vil mest fokusere på potensielle økninger i TC-dekningen i Q2-rapporten, og selskapet vil nå gå til å ha faste lønnsomme tall. Vi venter et lite H1'19-utbytte, noe som vil heve markedets bevissthet rundt potensialet for H2'19. Til USD 30.000/dag genererer selskapet en EBITDA på 331 millioner dollar i 2020, og med 50 prosent pay-out-trades til 13 prosent yield, heter det fra meglerhuset. Meglerhuset har et estimat på EBITDA i andre kvartal på 81 millioner dollar, og 141 millioner dollar i tredje kvartal.På Oslo Børs stiger BW LPG 5,2 prosent til 39,54 kroner og Avance Gas er opp 1,2 prosent til 24,95 kroner.  Avance-aksjen har hittil i 2019 nesten doblet seg med en oppgang på 97 prosent. BW LPG har også skutt i været med en opptur på 49 prosent.