Pareto skrur opp kursmålet på Salmar

Meglerhuset tar opp kursmålet fra 460 til 480 kroner.

I en oppdatering mandag høyner Pareto-analytikerne Carl-Emil Kjølås Johannessen og Gard Aarvik kursmålet på Salmar fra 460 til 480 kroner.Ifølge Pareto kom driftsresultatet i 2. kvartalsrapporten inn lavere enn de hadde estimat, drevet av en sterk margin i Midt-Norge, men svakere resultat fra Nord-Norge på grunn av algeproblemer. Meglerforetaket justerer ned forventningene til driftsresultatet for helåret med to prosent, men ser svært positivt på 2020 og 2021 med en volumvekst på hele 12 prosent for neste år.På grunn av sterke fremtidsutsiktene skur Pareto opp den rettferdige inntjeningsmultippelen til 18,5x og 14,5x inntjeningen for henholdsvis 2019 og 2020.Ifølge Pareto er dette på linje med Mowi, men fortsatt 15-20 prosent rabatt sammenlignet med Bakkafrost. Aksjen stiger 1,03 prosent til 441,9 kroner mandag rett etter åpning.